Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 21 september 2017 MmProjektgrupp v 38.
Under veckan har projektet om Svea fortsatt genom att vi har läst och samtalat kring boken via uppsatt väggdokumentation. Barnens intresse och nyfikenhet är fortsatt kring skruvar och kojor av  kartonger. På avdelningen finns en projektvägg där dokumentationer kring projektet satts upp. Barnen och pedagoger har samtalat kring bilderna och barnen reflekterar över att pappan fick ont när han satte sig på skruven som var i fickan och att han sa aj. 
I läroplan för förskolan står det att barn söker och erövrar kunskap genom att samtala och reflektera
 ( Skolverket, 2016). 

Kosmos hjälper älgen

Vi reflekterar runt det som hände när vi träffade Älgen i skogen förra veckan. 


Älgen ville ha en kaka så vi bestämde oss för att baka en äpplepaj 

video


video

Vi lovade också Älgen att lära honom bokstäver så vi målade vår första bokstav 

 


Innan maten hann vi också med att rösta fram ett namn till älgen. 
fredag 15 september 2017

Kosmos åter till skogen.Vi hade en liten samling och pratade om vad vi gjorde förra gången vi var i skogen.
Vi pratade också om vad dagens uppdrag var och vad vi skulle lära älgen om han kom.


Vårat uppdrag var bland annat att samla spännande saker i våra luppburkar.  När vi hittat något riktigt spännande som vi ville spara, gick vi till Marlene som dokumenterade
och sedan till Maria som fotograferade.


Vårt insamlade material sparade vi i större hinkar för att ta med oss till Kosmos.


Men den spanska skogssnigeln fick inte följa med tillbaka!!!När vi satt i kojan dök älgen upp igen, och undrade varför vi satt i hans koja igen.
Här gällde ju "enmansrätten", men barnen var fulla med kunskaper om alle-
mansrätten. De förklarade för älgen vad den innebär.
Då kom älgen på att han kände igen det barnen sa, från skräpet (brevet) som barnen
lämnat. 


Älgen hade gått till ugglan och frågat vad det var för skräp barnen lämnat vid kojan.
Ugglan berättade att det var ett brev, och läste brevet för älgen som inte kunde läsa.
Barnen läste en bok om vänskap för älgen, och berättade hur viktigt det är att ha 
vänner. Barnen lovade att hjälpa älgen att lära sig bokstäver, och ta med en kaka som 
älgen får smaka nästa gång vi går till skogen.

Hejdå skogen!

Kometen går till skogenProjekt grupp Svea bygger
Under v 37 har arbetet med Sveaboken fortsatt. Vi har läst boken och barnen visar intresse och ger reflektioner kring bilderna i boken. Det barnen visar intresse för är aj, Svea, mamma, pappa,  skruven , kojan och att lägga skruven i fickan. Vi fortsätter att skruva i skruven i kartongen, barnen sätter i kartongen som blir en koja. En upptäckt barnen gjorde var att Bilder kopplade till Svea böckerna fanns uppsatt i miljöerna. svea sa barnen och pekade. 

  

onsdag 13 september 2017

Kojbygge på Kosmos

När vi var i skogen förra veckan hittade vi en koja. Kojan väckte barnens intresse, hur gör man en koja?
Tillbaka på Kosmos fick en grupp måla och beskriva hur en koja ser ut. 
Den andra gruppen var ute och plockade pinnar och skapade sedan en koja på ett papper med sina pinnar. Barnen arbetade i par. 

Innan maten reflekterade vi tillsammans om hur vi har gjort våra kojor och hur de ser ut. "Shit vad mysigt" tyckte ett av våra barn.